Tłumaczenia pisemne

Oferujemy tłumaczenia przysięgłe uwierzytelnione pieczęcią oraz tłumaczenia zwykłe dokumentów nie wymagających poświadczenia. Oferujemy również sprawdzenie
i uwierzytelnienie tłumaczeń wykonanych przez inną osobę.

Zależy Ci na czasie? Możemy wykonać tłumaczenia ekspresowe!

Tłumaczenia zwykłe

Listy prywatne, CV, listy motywacyjne, dokumenty bez pieczęci - nie wymagające uwierzytelnienia.

Tłumaczenia uwierzytelnione

Poświadczone pieczęcią tłumacza przysięgłego.

 • akty stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu)
 • świadectwa, dyplomy, indeksy, suplementy
 • świadectwa ukończenia kursów
 • akty notarialne, poświadczenia, certyfikaty, świadectwa kwalifikacyjne
 • dokumenty sądowe (wyroki, postanowienia, zaświadczenia o niekaralności)
 • dokumenty medyczne (zaświadczenia lekarskie, karty informacyjne, wypisy ze szpitala)
 • zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia komunikacyjnego
 • dokumenty samochodowe (świadectwa rejestracji pojazdu, świadectwa własności pojazdu, świadectwa permanentnego wywozu, itp.)
 • faktury, wyciągi bankowe

Tłumaczenia ustne

Potrzebujesz wsparcia tłumacza na spotkaniu, w urzędzie, u notariusza, w USC, podczas rozmowy telefonicznej czy na wyjeździe? Chętnie pomożemy!
Skontaktuj się z nami już teraz!

 • liaison (krótkie wypowiedzi lub zdanie po zdaniu) - tłumaczone na bieżąco podczas rozmów, spotkań, prezentacji lub uroczystości oficjalnych
 • á vista (ustne tłumaczenie otrzymanego tekstu pisanego np.: w urzędach, u notariusza, w sądzie)
 • szeptane - tłumaczenie bieżącej wypowiedzi prelegenta dla klienta lub grupy słuchaczy
 • telefoniczne - wykonywanie i tłumaczenie rozmów telefonicznych
 • towarzyszące - pomoc tłumacza podczas podróży, wizyt, targów, spotkań
 • dla służb publicznych
 • egzamin na prawo jazdy dla obcokrajowca
 • kursy
 • szkolenia biznesowe
 • korepetycje
 • pilotaż wycieczek zagranicznych