Tłumaczenia z języka angielskiego – przekłady angielsko-polskie

Tłumaczenia z angielskiego na polski wymagają od tłumacza nie tylko znajomości obu języków, ale także umiejętności przeniesienia oryginalnego sensu w sposób naturalny i płynny. Często też konieczne jest przetłumaczenie specjalistycznych terminów lub wyrażeń, co wymaga dodatkowej wiedzy z danej dziedziny. W tym artykule postaramy się przybliżyć temat tłumaczeń z angielskiego na polski oraz podpowiemy jak uniknąć najczęstszych pomyłek.

Jak przekładać z języka angielskiego – poradnik dla początkujących

Dla osób dopiero rozpoczynających swoją przygodę z tłumaczeniem warto pamiętać o kilku podstawowych zasadach. Przede wszystkim należy dokładnie przeczytać cały oryginał tekstu, aby poznać jego sens i kontekst. Ważne jest również zachowanie stylu i narracji autora, co pozwoli na oddanie atmosfery tekstu w tłumaczeniu.

Kolejnym ważnym aspektem jest znajomość kultury kraju, którego język chcemy tłumaczyć. Często bowiem słowa lub zwroty mają inne znaczenia w różnych krajach anglojęzycznych, a ich niewłaściwe użycie może prowadzić do nieporozumień.

Warto także korzystać z różnych źródeł, takich jak słowniki czy specjalistyczne strony internetowe, które pomogą w znalezieniu odpowiednich terminów i wyrażeń. Nie należy się jednak ograniczać tylko do jednego źródła, ponieważ to może prowadzić do przekłamania lub błędów.

Przykładem najczęstszego błędu jest dosłowne tłumaczenie zwrotu lub idiomu z języka angielskiego na polski. Często bowiem słowa te mają inne znaczenia w obu językach i ich niewłaściwe użycie prowadzi do nieporozumień. Przykładem może być popularny zwrot „to have a frog in one’s throat”, który oznacza mieć chrypkę, a nie mieć żabę w gardle.

Innym częstym błędem jest pomijanie stopniowania czasowników oraz odmiana rzeczowników i przymiotników. W języku angielskim stopniowanie jest bardzo ważne, dlatego też należy pamiętać o jego uwzględnieniu podczas tłumaczenia.

Unikać należy również niewłaściwego użycia czasowników modalnych, np. „can”, „could”, „may” czy „might”. Ich właściwe użycie pozwala na wyrażenie możliwości, zgody lub sugestii w tekście.

Sztuka przekładu – jak zachować oryginalny sens tekstu podczas tłumaczenia

Przede wszystkim warto pamiętać, że tłumacz nie powinien zmieniać sensu tekstu. Warto też dążyć do tego, aby odtworzyć styl i ton autora oraz uwzględnić specyfikę kultury kraju, którego języka dotyczy tekst.

W przypadku przekładów literackich ważne jest również zachowanie rytmu i melodyki tekstu oraz oddanie charakterystycznych cech bohaterów i sytuacji opisanych w książce.

Nie należy jednak zapominać o czytelności tekstu. Często bowiem zdarza się, że tłumacząc słowo po słowie, odwzorowując oryginał traci się płynność i naturalność zdania. Dlatego też warto posłużyć się różnymi technikami tłumaczeniowymi, takimi jak adaptacja czy parafraza.

Tłumaczenie techniczne z języka angielskiego – specyfika i wyzwania

Tłumaczenie techniczne wymaga od tłumacza dodatkowej wiedzy z danej dziedziny. Ważne jest więc dokładne zapoznanie się z terminologią używaną w danym obszarze oraz znajomość specyfiki branży.

Często bowiem terminy te mają swoje odpowiedniki tylko w języku angielskim lub ich tłumaczenie nie oddaje w pełni sensu. W takiej sytuacji warto zastosować tzw. transkrypcję, czyli zapisanie terminu angielskiego w polskiej pisowni.

Należy również pamiętać o zachowaniu jasności i przejrzystości tekstu.

Narzędzia wspomagające proces tłumaczenia na przykładzie popularnych programów

Na rynku dostępnych jest wiele narzędzi wspomagających proces tłumaczenia, które znacznie ułatwiają pracę tłumacza. Przykładem popularnego programu jest Trados Studio czy MemoQ.

Działanie tych programów polega na tworzeniu bazy danych zawierającej już przetłumaczone fragmenty tekstu lub terminologię branżową. Dzięki temu możliwe jest automatyczne odnajdywanie i wstawianie wcześniej przetłumaczonych fraz lub terminów do nowych tekstów.

Warto jednak pamiętać, że narzędzia te służą jedynie jako programy pomocnicze i nie zastępują umiejętności dobrego tłumacza.

Podsumowanie

Przekładanie z języka angielskiego to sztuka, która wymaga od tłumacza wielu umiejętności. Ważna jest nie tylko znajomość obu języków, ale także umiejętność przeniesienia oryginalnego sensu tekstu w sposób naturalny i płynny (więcej: https://tlumacz-bielsko.pl/przeklad-z-jezyka-angielskiego-tlumaczenia-z-jezyka-angielskiego-na-polski/). Warto pamiętać o zachowaniu stylu autora oraz uwzględnieniu specyfiki kultury kraju, którego języka dotyczy tekst.

Najczęstsze błędy w tłumaczeniach to dosłowne przekładanie zwrotów lub idiomów oraz pomijanie stopniowania przymiotników.

W przypadku tłumaczeń technicznych ważna jest dodatkowa wiedza z danej dziedziny oraz zachowanie jasności i przejrzystości tekstu. Na rynku dostępnych jest wiele narzędzi wspomagających proces tłumaczenia, jednak nie zastępują one umiejętności i doświadczenia dobrego tłumacza.