Czym są tłumaczenia techniczne?

Tłumaczenia techniczne angielski są trudne i wymagające, ponieważ wymagają bardzo specjalistycznej wiedzy. Z tego powodu są one również dużo droższe niż typowe przekłady. Tego typu tłumaczenia są wykonywane przez osoby biegle władające językiem, które dysponują również wiedzą na temat danej dziedziny, w tym są zaznajomione z odpowiednim słownictwem.

W jakich sytuacjach niezbędne są tłumaczenia techniczne?

Tłumaczenia techniczne są zwykle wykonywane w przypadku, w którym dany produkt zagraniczny ma być wprowadzony na rynek krajowy. W tym przypadku konieczne jest tłumaczenie między innymi:

  • specyfikacji technicznej,
  • instrukcji obsługi.

Poza tym, tego typu tłumaczenie jest konieczne w przypadku konieczności przekładu dokumentów z branży budowlanej czy finansowej. Takie tłumaczenia potrzebne są zatem zawsze wtedy, gdy konieczne jest w posługiwanie się skomplikowanym i specjalistycznym słownictwem oraz wykorzystywanie podczas tłumaczenia wiedzy zdobywanej podczas wieloletniego kształcenia akademickiego.

Jakie tłumaczenia oferowane są na rynku?

Tego typu specjalistyczne tłumaczenia wymagające szczegółowej wiedzy oraz szerokiego doświadczenia mogą dotyczyć przekładu z:

  1. języka angielskiego – język angielski jest dość powszechnie stosowany. Wiele osób posługuje się nim w sposób płynny. Niemniej jednak w celu dokonania przekładu danego tekstu konieczna jest nie tylko znajomość ogólna danego języka, ale również specjalistycznej terminologii. Tłumaczenie bowiem wymaga w tym wypadku również właściwej interpretacji danego tekstu.
  2. języka francuskiego
  3. języka niemieckiego
  4. języka chińskiego.

Na co należy zwrócić uwagę w kontekście tego typu tłumaczeń?

Instrukcje obsługi sprzętu czy instalowania danego oprogramowania powstają z myślą o danej grupie docelowej. Może być ona wąska, jak również bardzo szeroka i złożona zarówno z profesjonalistów, jak i z osób niezaznajomionych z danym tematem. Te kwestie należy zatem zawsze brać pod uwagę decydując się na zlecenie tłumaczenia. Przekład tekstów może być realizowany zarówno przez profesjonalne biura, jak również przez tłumaczy działających samodzielnie. Niemniej jednak w obu przypadkach konieczne jest posiadanie odpowiedniej wiedzy merytorycznej oraz znajomość specyfiki danej branży. Godni polecenia tłumacze stale podnoszą swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnorodnych szkoleniach i kursach. Poza tym, osoby te posiadają odpowiednie wykształcenie, które gwarantuje wykonywanie usługi przekładu specjalistycznego tekstu na bardzo wysokim poziomie.