Tłumaczenie dokumentacji technicznej

Aby móc wprowadzić towar na rynek międzynarodowy, trzeba sporządzić tłumaczenie dokumentów technicznych, które dotyczą danego produktu. W dokumentacji tej znaleźć muszą się wyrażenia oraz terminologia związana z konkretną branżą.

Co to są dokumenty techniczne?

Dokumenty techniczne stanowią część specjalistycznych dokumentów, które w swej treści zawierają informacje związane z daną branżą oraz specyfikacją konkretnego produktu.

Dokumenty te sporządzane są w odpowiednim języku i mają specyficzną budowę, a także poświadczane są przez tłumacza przysięgłego mającego odpowiednią wiedzę na dany temat.

Dokumenty wymagające tłumaczenia technicznego

Tłumaczenie dokumentacji technicznej jest bardzo popularne i często wykonywane, a swoim zasięgiem obejmuje wiele dokumentów, którymi są m.in.:

  • instrukcje obsługi,
  • broszury oraz katalogi,
  • karty maszyn.
  • opisy produktów i maszyn,
  • dokumenty patentowe,
  • podręczniki,
  • dokumenty budowlane, motoryzacyjne oraz techniczne,
  • kosztorysy oraz harmonogramy,
  • rysunki techniczne.

Tłumaczenia techniczne dokumentów wykonywane są w biurach tłumaczeń i najczęściej dane biuro zajmuje się konkretną branżą.

Aby móc wprowadzić towar na rynek międzynarodowy, trzeba sporządzić tłumaczenie dokumentów technicznych, które dotyczą danego produktu.

Co wziąć pod uwagę przy tłumaczeniu dokumentów technicznych?

Zlecając tłumaczenie dokumentacji technicznej, należy zorientować się, czy dane biuro specjalizuje się w konkretnej dziedzinie i czy posada bazę danych zawierającą zwroty i wyrażenia stosowane w dokumentach bezpośrednio powiązane z branżą.

Dokumenty techniczne często zawierają informacje, które powtarzają się, dlatego zleceniobiorca powinien używać do tłumaczenia specjalne oprogramowania, które ułatwiają sprawdzanie tekstu oraz przyspieszają pracę.

Liczne tłumaczenia dokumentów technicznych muszą być potwierdzone przez tłumacza przysięgłego, dlatego przed rozpoczęciem współpracy z danym biurem ważne jest, aby upewnić się, że współpracuje ono z takim specjalistą.

Kto może wykonywać tłumaczenia dokumentacji technicznej?

Tłumaczem technicznym może być osoba, która perfekcyjnie zna i posługuje się językiem obcym i ma wiedzę na temat danej dziedziny, dzięki czemu rozumie ona sporządzany przekład.

Tłumacz musi być odpowiedzialny, ponieważ źle przetłumaczone dokumenty mogą doprowadzić do uszkodzenia sprzętów. Osoba tłumacząca musi kierować się zasadami, jakie stosowane są w danej treści.

Najczęściej osobami tłumaczącymi dokumenty techniczne, są osoby, które związane są z daną branżą i mają o niej sporą wiedzę oraz doświadczenie ułatwiające prace nad tłumaczeniami. Takie cechy sprawiają, że odbiorca może być pewny, iż dane tłumaczenie wykonane jest w sposób prawidłowy.