Biuro tłumaczeń technicznych

Wysokiej jakości tłumaczenie techniczne nie polega tylko i wyłącznie na odpowiednim doborze słów. Najważniejsza jest przede wszystkim treść przekazu. Każde zmieniające się słowo musi zachować swoje znaczenie. Przekład specyfikacji urządzeń elektronicznych różni się w zdecydowany sposób od tłumaczenia instrukcji obsługi różnego rodzaju maszyn. Tymi zadaniami zajmuje się biuro tłumaczeń technicznych.

Charakterystyka tłumaczeń technicznych

Tłumaczenia techniczne zajmują się przekładem tekstów takich jak:

 • podręczniki
 • specyfikacje
 • instrukcje.

Są to materiały zawierające ogromną ilość specjalistycznych zagadnień i terminów, charakteryzujących daną dziedzinę. Do ich wykonania wymagane są wysoka umiejętność językowa, a także opanowanie branżowej terminologii oraz dostosowania się do konwencji i olbrzymiej wiedzy tematycznej. Biuro tłumaczeń technicznych ma za zadanie przekład specyfikacji wybranego produktu lub instrukcji obsługi, dzięki czemu pozwoli to na prawidłowe i bezpieczne jego użytkowanie. Także w przypadku dokumentów medycznych stosowane jest tłumaczenie techniczne dotyczące np. opisu leku z farmaceutyczną nomenklaturą. Podobnie jest podczas tłumaczenia tekstów z prawa budowlanego.

Wysokiej jakości tłumaczenie techniczne nie polega tylko i wyłącznie na odpowiednim doborze słów

Co jest istotne podczas tłumaczenia technicznego

Wykształcenie filologiczne, zdolności lingwistyczne oraz znajomość branży to atuty potrzebne w tłumaczeniach technicznych. Tłumacze techniczni muszą ciągle podnosić swoje kwalifikacje, szczególnie w zakresie poszerzenia wiedzy w obrębie wybranej specjalistycznej dziedziny, a także poznania mechanizmów związanych z szeroko pojętą inżynierią użyteczności. Dlatego tez w przypadku tłumaczeń technicznych istotne jest nieustanne śledzenie trendów oraz pojawiających się ciągłych zmian w poszczególnych sektorach. Poznając dogłębnie daną branżę, tłumacz będzie mógł dokonać profesjonalnego przekładu pod kątem językowym oraz merytorycznym.

Rodzaje i specjalizacje tłumaczeń technicznych

Wykształcenie filologiczne, zdolności lingwistyczne oraz znajomość branży to atuty potrzebne w tłumaczeniach technicznych

Tłumaczenia techniczne możemy podzielić na:

 • tłumaczenia dokumentacji technicznej
 • tłumaczenia instrukcji obsługi maszyn i sprzętu
 • przekład techniczny kart charakterystyki oraz kosztorysów
 • tłumaczenia specyfikacji technicznej urządzeń i oprogramowań
 • tłumaczenia dokumentacji techniczno-ruchowej
 • przekład katalogów i broszur o charakterze technicznym.

Najczęściej tłumaczonymi specjalizacjami są teksty z branż takich jak:

 • elektronika
 • elektrotechnika
 • energetyka
 • budownictwo
 • inżynieria
 • przemysł
 • IT
 • mechanika
 • telekomunikacja
 • architektura.