Specjalizacje w branży tłumaczeń na przykładzie tłumaczeń medycznych

Rynek tłumaczeń rozwija się niezwykle dynamicznie. Tłumacze coraz częściej muszą być nie tylko erudytami i znawcami technik przekładu, posługującymi się biegle kilkoma językami. Muszą również stać się fachowcami w określonej dyscyplinie wiedzy. Tego wymaga od nich specyfika tłumaczeń specjalistycznych, technicznych, prawnych czy medycznych, na których zapotrzebowanie nie maleje.

Zmiany w branży tłumaczeniowej spowodowane rozwojem nauki

Branża tłumaczeniowa od pewnego już czasu dzieli się coraz wyraźniej na odrębne specjalizacje. Poszczególni tłumacze wykonują już jedynie określone rodzaje zleceń, specjalizując się w tłumaczeniach ustnych bądź pisemnych, z określonej dziedziny. Nie ma w tym nic dziwnego. Wraz z rozwojem nauki, techniki i nowoczesnych technologii, ale także postępami w dziedzinie nauk przyrodniczych i społecznych czy IT, tłumacze muszą posiadać nie tylko biegłą znajomość języka ojczystego i docelowego, opanować sztukę przekładu, ale również nadążać za postępem w określonej branży. Wymaga to nieustannego  dokształcania się. Ze względu na rozległość niektórych dziedzin wiedzy, tłumacze coraz częściej decydują się na dodatkowe zawężenie specjalizacji. Świetnym przykładem są tłumaczenia medyczne.

Jakich rodzajów tekstów dotyczą tłumaczenia medyczne?

Tłumaczenia medyczne to dość ogólny termin, który dotyczyć może przekładów ustnych oraz pisemnych wielu rodzajów tekstów. Zazwyczaj zlecane są:

  • tłumaczenia tekstów medycznych o charakterze konferencyjnym (wykłady, prelekcje, prezentacje);
  • artykuły medyczne przeznaczone do publikacji w obcojęzycznych wydawnictwach naukowych,
  • obcojęzyczne publikacje z dziedziny medycyny, prezentujące najnowsze techniki, metody, sposoby leczenia, wykorzystywane przez lekarzy w procesie samokształcenia,
  • opisy procedur medycznych, sposobów dawkowania leków, wyników badań konkretnych pacjentów.

W przypadku tłumaczeń medycznych kwestią priorytetową jest precyzja przekładu. Tekst musi być nie tylko całkowicie poprawny językowo, ale dodatkowo w najmniejszych szczegółach oddawać intencje dokumentu oryginalnego.

Na czym polega specjalizacja tłumaczy w branży tłumaczeń medycznych?

Tłumacze wykonujący tłumaczenia medyczne zazwyczaj specjalizują się  w węższych działach tej rozległej dyscypliny. Tłumacz nie musi być lekarzem, chociaż z całą pewnością w takiej specjalizacji wykształcenie medyczne lub pokrewne, poza przygotowaniem translatorskim, może być atutem. Tłumacz musi jednak być specjalistą w swojej dziedzinie. Znać i potrafić precyzyjnie stosować specjalistyczne słownictwo z określonej dyscypliny, ale również rozumieć związane z nią określone mechanizmy, procedury i procesy. Stąd też bardzo często dochodzi do specjalizacji tłumaczy tekstów medycznych, pokrywającej się niemalże z zakresem poszczególnych specjalizacji medycznych. Niektórzy dokonują przekładów z dziedziny okulistyki czy pediatrii, zagadnienia w zakresie chirurgii czy neurologii pozostawiając innym.

Wąska specjalizacja tłumacza pozwala, w przypadku tak wymagających zleceń jak tłumaczenia medyczne, osiągnąć najwyższą jakość przekładu. W przypadku opisów badań, historii leczenia czy innego typu dokumentacji medycznej pacjentów, od jakości wykonanego przekładu zależeć może czyjaś przyszłość. To wystarczający powód, aby tłumaczenia o tak wysokim stopniu specjalistyczności powierzać biurom tłumaczeń, mogącym zagwarantować wykonanie ich przez specjalistów w swojej dziedzinie.  Ogólna znajomość terminologii medycznej może się bowiem okazać niewystarczająca w przypadku opisu konkretnej metody leczenia.